ဥၾသျမည္သံ အခ်ိန္မွန္ ဧကန္ မသြားရာ

ျမန္မာ့႐ိုးရာအဂၤဝိဇၨာပညာအရ ေန႔နံအလိုက္ ကိုယ့္ေမြးေန႔မွာ မသြားအပ္တဲ့အရပ္နဲ႔ မသြားသင့္တဲ့ အခ်ိန္အခါ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ သြားမိရင္ ဘာျဖစ္တတ္သလဲဆိုရင္ အႀကံအစည္ ပ်က္မယ္၊ အခုိက္အညံ့ေတြနဲ႔ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ခါမွာ ဒီအရပ္မ်က္ႏွာဘက္ကို မသြားလာသင့္တဲ့အေၾကာင္း ေရွးဆရာႀကီးေတြက တနဂၤေႏြသားကို ဥပမာထားၿပီး “ဥၾသျမည္သံအခ်ိန္မွန္ ဧကန္မသြားရာ” လို႔ သတိေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အလုပ္ကိစၥအတြက္နဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ အႀကံအစည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ေမြးေန႔ရဲ႕ သတ္မွတ္အခ်ိန္အခါတစ္မွာ မသြားသင့္တဲ့ အရပ္ကို ဦးတည္သြားလာမိရင္ ေဘးဥပဒ္ႀကဳံတာ၊ ထိမိခိုက္မိ ျဖစ္တာ၊ အစီအစဥ္ ပ်က္တာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒီအရပ္မ်က္ႏွာနဲ႔ သတ္မွတ္အခ်ိန္အခါေတြကို အလြယ္တကူ သိႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဇယားကို ရွင္းျပရရင္ ေန႔သားတစ္ဦးဟာ သူ႔ေန႔ကို ေရာက္လာတဲ့အခါ ပထမအခါ ျဖစ္တဲ့ မနက္ ၇:၃၀ နဲ႔ ၉:၀၀ အတြင္းမွာ ေဘးခ်င္းကပ္ရက္ ျပထားတဲ့အရပ္မ်က္ႏွာတည့္တည့္ကို မသြားသင့္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ဒုတိယအခါက်တဲ့ ေန႔ခင္း ၁:၃၀ နဲ႔ ၃:၀၀ အတြင္းမွာ ေဘးခ်င္းကပ္ရက္ ျပထားတဲ့အရပ္မ်က္ႏွာစူးစူးကို မသြားသင့္ပါဘူး။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာတစ္ခုနဲ႔ ထပ္ျပရရင္ … အဂၤါေန႔သားတစ္ဦးဟာ အဂၤါေန႔ကို ေရာက္လာရင္ မနက္ ၇:၃၀ – ၉:၀၀ အတြင္း အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ကို မသြားသင့္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ေန႔ခင္း ၁:၃၀ – ၃:၀၀အတြင္းမွာ အေနာက္ေတာင္စူးစူး အရပ္ကို မသြားသင့္ပါဘူး။ သြားလာမိရင္ ေဘးဥပဒ္ အႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္လို႔ အမွာ ရွိပါတယ္။

က်န္တဲ့ေန႔သားသမီးေတြလည္း အထက္ပါအတိုင္း နည္းယူၿပီး ကိုယ့္ေမြးေန႔ကို ေရာက္လာတဲ့အခါ ေရွာင္ရမယ့္ အရပ္မ်က္ႏွာနဲ႔ အခ်ိန္အခါေတြကို အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အားလုံး ေဘးကင္းရန္ကြာ ခ်မ္းသာရဖို႔ ေဗဒင္ဗဟုသုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)