ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ရက္ေကာင္းမ်ား (၂၀၁၉၊ ဒီဇင္ဘာ)

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေလာကီပညာအယူအဆအရ နတ္ေတာ္လဆန္း  ၅၊ ၆ ရက္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ရက္အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၊ ၂ ရက္မ်ား ျဖစ္သည္။

၄င္းေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေန႔သားသမီးအလိုက္ မိမိတို႔၏ အာယုအရပ္ကုိ မ်က္ႏွာမူၿပီး တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆး ေခါင္းေလွ်ာ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ျခင္း၊ သက္ရွည္က်န္းမာျခင္း၊ အနာေရာဂါ ကင္းေဝးျခင္းမ်ားကို ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ (ေန႔နံသားသမီးအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ အာယုအရပ္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ၾကည့္ပါ)

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)