ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳမယ့္သူမ်ား

ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာမွာ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ေနရာထိုင္ခင္းကံ အေျပာင္းလဲကို ဇာတာရွင္မ်ား၏ ေမြးသကၠရဇာ္ တစ္ခုခ်င္း နာမည္တည္ေဆာက္ပံု အေနထားမ်ားအလိုက္ တြက္စစ္ရျခင္းမ်ား ရွိပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္အတြင္း ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ မ်ားတတ္ေသာ သူမ်ားကို ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။  (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားမ်ားနဲ႔ နာမည္အဖ်ားစာလံုး (ယ၊လ၊၀) ျဖင့္ အဆံုးသတ္သူမ်ား

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားမ်ား နဲ႕ နာမည္အဖ်ားစာလံုး (ယ၊လ၊၀) ႏွင့္အဆံုးသတ္သူမ်ား (ဥပမာ – ေဇယ်ာလင္း၊ ေ၀လင္း၊ ျမင့္၀င္း၊ လွလွယဥ္) သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ မ်ားတတ္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကံအလုိက္ မတူကြဲျပားမႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။  (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ေသာၾကာေန႕ဖြားမ်ားႏွင့္ နာမည္အဖ်ားစာလံုး (သ၊ ဟ) ျဖင့္ အဆံုးသတ္သူမ်ား

ဒုတိယအေနနဲ႕ ရပ္ေ၀း၊ အေ၀းေဒသသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သူမ်ားသည္ ေသာၾကာေန႕ဖြားမ်ားႏွင့္ နာမည္အဖ်ားလံုး (သ၊ ဟ) ျဖင့္အဆံုးသတ္မွည့္ေပးထားသူမ်ား(ဥပမာ- ျမင့္ျမင့္သန္႕၊ ေဇာ္သိန္း၊ လင္းသူဟန္၊ ခ်ယ္ရီသင္း) စသူတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကံေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားမႈလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာ့ေကာဇာမဟာဘုတ္အရ ရိုးရွင္းေသာ ေနရာထုိင္ခင္းကံကို တြက္စစ္ႏုိင္တဲ့နည္းပါပဲ။ ဖတ္မွတ္သုတရေစဖုိ႕သာ ရည္ရြည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ ေန႕ဖြားတိုင္းႏွင့္ နာမည္အဖ်ားလံုး ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ နံနဲ႕အဆံုးသတ္တိုင္း ေျပာင္းရမည္လို႔ မဆုိလုိပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ဇာတာတစ္ခုခ်င္းစီအလုိုက္ ကြဲျပားမႈ ကြာျခားမႈရွိေကာင္းရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)