၁၂ ရာသီခြင္နဲ႔ က်န္းမာေရးအျမင္

အေနာက္တိုင္းရာသီခြင္စနစ္မွာ မူလသခင္ၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၾကယ္စု႐ုပ္ပုံအရ အက်န္းမာဆုံး (တနည္းအားျဖင့္) မူလကိုယ္ခံအား အေကာင္းဆုံး ရာသီဖြားေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကို သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ္ခံအားအနည္းဆုံး ရာသီဖြားေတြကိုလည္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီစနစ္ဟာ ကိုယ့္ေမြးဖြားခ်ိန္၊ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္၊ ေမြးဖြားရာေဒသနဲ႔ စနစ္တက် တြက္ယူထားတဲ့ မူလဇာတာေလာက္ မတိက်တဲ့အတြက္ ဒီအယူအဆကို တရားေသ မွတ္ယူလို႔ မရပါဘူး။ ေယဘုယ် ဆန္တဲ့ ရာသီခြင္ အယူအဆသာ ျဖစ္လို႔ ကိုယ္က က်န္းမာေရးအေကာင္းဆုံး ဆိုၿပီး ပစ္စလတ္ခတ္ ေနလို႔ မရသလို ငါကေတာ့အားအနည္းဆုံး ဆိုၿပီးေတာ့လည္း စိတ္ပ်က္စရာ မလိုေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ကိုယ္ခံအားေကာင္းတဲ့ ရာသီဖြားမ်ား – အဂၤါၿဂိဳဟ္ဟာ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္မႈကို အေထာက္အပံ့ ေပးသူ ျဖစ္လို႔ အဂၤါၿဂိဳဟ္ စိုးမိုးတဲ့ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အတြင္း ေမြးဖြားတဲ့) မိႆရာသီဖြားနဲ႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ အတြင္း ေမြးဖြားတဲ့) ၿဗိစာၦရာသီဖြားေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီ ရာသီခြင္ေတြလိုပဲ အေနအထိုင္၊ အစားအေသာက္ စည္းစနစ္ႀကီးတဲ့ မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) နဲ႔ သူရိယေနမင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) ဟာလည္း က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

ကိုယ္ခံအားနည္းတတ္တဲ့ ရာသီဖြားမ်ား – မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရရာသီခြင္ေတြဟာ ခုခံအားစနစ္ နည္းပါးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားတဲ့) ကရကဋ္ရာသီဖြားေတြနဲ႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားတဲ့) မိန္ရာသီဖြားေတြကို ကိုယ္ခံအား နည္းပါးသူေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ သူတို႔လိုပဲ ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) နဲ႔ ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) ကိုလည္း က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာလြယ္တဲ့ စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းထားၾကပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အထက္ပါ ရာသီခြင္ေတြထဲမွာ မပါဝင္တဲ့ ၿပိႆ ၊ ကန္ ၊ တူ ၊ ဓႏုေတြကိုေတာ့ က်န္းမာေရး ပုံမွန္ရွိသူေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အားေကာင္းသူေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ခံအား နည္းပါးသူေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အခုလို ကပ္ေရာဂါေဘး ႀကဳံေတြ႕ေနရခ်ိန္မွာ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေနၾကဘဲ သက္ဆိုင္ရာကေန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္ေတြကို လိုက္နာၾကဖို႔ အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

၁၂ ရာသီဖြားအားလုံး ကပ္ေရာဂါေဘး ကင္းေဝးလို႔ က်န္းမာျခင္းသုခနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစ ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)