၁၃၈၂ အတြင္း ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳႏုိင္သူမ်ား

ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနရာထိုင္ခင္းကံ အေျပာင္းအလဲကို ဇာတာရွင္ရဲ႕ ေမြးသကၠရာဇ္နဲ႔ နာမည္တည္ေဆာက္ပုံအေနထားေတြေပၚ မူတည္ တြက္စစ္ရပါတယ္။ ခုေဖာ္ျပမယ့္ ကိန္းကေတာ့ ျမန္မာ့ေကာဇာ မဟာဘုတ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္သူေတြ နဲ႔ ရပ္ေဝးေဒသကို ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သူေတြကုိ ေယဘုယ်ေဟာကိန္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၂ အတြင္း ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ မ်ားတတ္သူေတြကေတာ့

အထက္ပါ ေန႔ဖြားနဲ႔ နာမည္ရွင္ေတြဟာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲ မ်ားတတ္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကံဇာတာအရ မတူကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယအေနနဲ႔ ရပ္ေဝး၊ အေဝးေဒသသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရတတ္သူမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေန႔ဖြား နဲ႔ နာမည္မ်ဳိးေတြဟာ ရပ္ေဝးကို ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း စေနသားသမီးတုိင္း၊ တနလၤာသားသမီးတိုင္းနာမည္အဖ်ားလုံး စေန၊ တနလၤာနဲ႔ အဆုံးသတ္တိုင္း ေျပာင္းကုိ ေျပာင္းရယ္လို႔ မဆိုလိုပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ မူလဇာတာအလုိက္ ကြဲျပားမႈ ကြာျခားမႈရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)