ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၅ ခုႏွစ္ ေန႔ဖြားအလိုက္ ေနရာထိုင္ခင္းကံဇာတာ

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားႏွင့္ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားမ်ားသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏွစ္ ၁၃၈၅ အတြင္းမွာ  ေနရာထုိင္ခင္းကံ အေကာင္းဆုံး ေန႔နံမ်ား ျဖစ္ၾကပါမယ္။

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ား ေနရာထုိင္ခင္း ျပဳျပင္ရျခင္း၊ မတည္ျငိမ္ျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း၊ ေနရာထုိင္ခင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ ၾကံဳရတတ္ျခင္း ရွိတတ္ပါတယ္။

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား ေနရာထုိင္ခင္းကံ အသင့္အတင့္ေကာင္းမယ့္နွစ္ပါ။ ေနရာထုိင္ခင္း ပုိင္ဆုိင္လုိသူမ်ား ၾကိဳးစား ၾကည့္သင့္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ား (ရာဟုဖြားမ်ား မသက္ဆုိင္ပါ) ေနရာထုိင္ခင္း ကံ ဒီတစ္နွစ္သည္ အညံ႔ၾကံဳနုိင္ေသာ နွစ္ပါပဲ။ ေနရာထုိင္ခင္း အဆင္မေျပတာ၊ ေနရာထုိင္ခင္း စြန္႔လႊတ္ရတာ၊ မေနခ်င္ေသာ ေနရာမွာ ေနထုိင္ေနရတတ္တာ စသည္ျဖင့္ ေနရာတည္းဟူေသာ က႑မ်ားမွာ အခက္အခဲ အည႔ံၾကံဳလြယ္တဲ့နွစ္ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတုိ႔ မနွစ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေနရာမ်ဳိး မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတတ္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ ကူးခ်ျခင္း၊ YouTube တြင္ အသံျဖင့္ ျပန္လႊင့္ျခင္းမ်ား လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ)

ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ား ေနရာထုိင္ခင္းကံ ေကာင္းေသာ နွစ္ျဖစ္ပါမယ္။ စေနေန႔ဖြားမ်ား ေနရာထုိင္ခင္းကံ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တြဲေနတတ္ပါတယ္။ ေနရာလုရတဲ့ ကံမ်ဳိး ပုိမုိသက္ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။

လူေနအိမ္ယာ နဲ႔ ေနရာထုိင္ခင္း က႑မွာ အိမ္နီးနားခ်င္း၊ ျခံနီးနားခ်င္း၊ အခန္းနီးနားခ်င္း စသည္ျဖင့္ နီးစပ္ေသာ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္အခ်ဳိ႕နဲ႔ မသင့္မတင့္ ရန္အေနွာက္အယွက္ ေပၚလြယ္ေသာ ကာလပါပဲ။ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေနရင္လည္း ရန္မ်ားေသာဌာန၊ အတုိက္အခံမ်ားေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ဳိးမွာ တာ၀န္ထမ္းရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာဟုဖြားမ်ား … ေနရာထုိင္ခင္းကံ သင့္ရုံသာ ရွိပါတယ္။ ဟုိေနလုိက္ရ သည္ေနလုိက္ရ ဆုိသလုိမ်ုိး ကူးသန္းသြားလာ ေနထုိင္ေနရတတ္ၿပီး ေနရာထုိင္ခင္း ေျပာင္းေရႊ႕လုိသူမ်ားအတြက္ ေတာ့ သည္တစ္နွစ္ ၾကိဳးစားၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းရမွာပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ …လုပ္ငန္းဌာန နွစ္ခု ကုိ ဟုိသည္ကူးေျပာင္းျပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရတတ္တာမ်ဳိး ၊ ယာယီလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ဳိးေတြ က်ေရာက္လာတတ္ခ်ိန္ပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ ကူးခ်ျခင္း၊ YouTube တြင္ အသံျဖင့္ ျပန္လႊင့္ျခင္းမ်ား လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ)

မွတ္ခ်က္/ ဗုဒၶဟူးေန႔ 00 နာရီ မွ မြန္းတည့္ 12 အထိ ကုိ ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြား ၊ မြန္းတည့္ 12နာရီတိတိမွ ညဥ္႔12နာရီ အထိ ကာလကုိ ရာဟုဖြား အျဖစ္ မွတ္ယူနုိင္။ အားလုံးေသာ မိတ္သဂၤဟမ်ား ေကာင္းေသာေနရာ ရရွိခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ၾကပါေစခင္ဗ်ား။

ေလးစားလ်က္ – ဆရာေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း (ေခၚ) ဆရာစိုးမိုးထြန္း 09 789 333 791

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)