၂၀၂၂ ၊ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ဆရာလင္းေ၀ေအာင္ရဲ႕ တစ္လစာ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္းကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အမည္ (အ၊ဥ၊ ဧ၊ ၾသ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္မည္။ ေရလမ္းခရီး သြားလာရတတ္မည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာ ကိစၥမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ေပၚထြန္းမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအဖို႔ သားသမီးရတနာ ထြန္းကားတတ္သည္။ စန္းပြင့္ျခင္း လူခ်စ္လူခင္မ်ားလာျခင္း ႀကဳံမည္။ အလုပ္သစ္ အႀကံသစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ လက္တြဲေဖာ္၏ က်န္းမာေရးအားနည္းခ်က္ သတိျပဳရမည္။  က်န္းမာေရးတြင္ ၀မ္းဗိုက္ပိုင္း သတိျပဳပါ။

ယၾတာ – ေမြးေန႔တြင္ ဘုရားရွင္အား အုန္းဆြမ္းကပ္လႉပါ။

အမည္ (က၊ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

ျဖစ္လိုေသာဆႏၵမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား ကြာဟခ်က္ေၾကာင့္ စ္ိတ္အလိုမက် ျဖစ္ေနတတ္မည္။ ရပ္ေဝးႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သတင္းစကားေကာင္း ၾကားသိရမည္။ လူယုံ လူရင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ခါးေက်ာပိုင္း သတိထားရမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား ကိစၥမ်ားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး လုပ္ရတတ္သည္။ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ရန္ျပႆနာ ျဖစ္ရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွ အမ်ိဳးသား အႀကီးအကဲမ်ား ေနအိမ္ေရာက္လာတတ္သည္။ အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။

ယၾတာ- တနလၤာေန႔တြင္ ေရသန္႔၂ဘူး လႉပါ။

အမည္ (စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

ေငြေၾကး ႐ုတ္တရက္ ၀င္လာတတ္သည္။ လုပ္ငန္းသစ္ စီးပြားသစ္ စတင္ရတတ္မည္။ အႀကီးအကဲေကာင္းမ်ား မစတတ္မည္။ ခရီးသြားရင္း စိတ္တိုေဒါသထြက္စရာႀကဳံရတတ္သည္။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေဒါသတႀကီး လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းမ်ား သတိျပဳပါ။ က်န္းမာေရးတြင္ ေလထိုးေလေအာင့္ သတိျပဳပါ။ အိမ္ ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအလဲေကာင္း ေပၚထြန္းတတ္မည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ကင္းကြာေနတတ္သည္။ တပိုင္းတစျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ား အၿပီးသတ္ႏိုင္မည္။

ယၾတာ – အဂၤါေန႔ညေနတြင္ ဆန္ လက္သုံးဆုပ္ကို ေျမျပင္တြင္ ႀကဲပက္ကာ ၾကက္ငွက္သတၱဝါမ်ားအား ဒါနျပဳပါ။

အမည္ (ယ၊ရ၊လ၊၀)ႏွင့္စေသာသူမ်ား

ခရီးသြားရတတ္သည္။ ေပ်ာ္ပြဲ ႐ႊင္ပြဲ ပါတီပြဲမ်ားတက္ေရာက္ရတတ္သည္။ သူခိုးသူဝွက္အႏၲရာယ္ သတိျပဳပါ။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမ်ားသတိျပဳပါ။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္ပင္ပန္းရတတ္မႈ မ်ားေနတတ္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာ အက်ိဳးတူစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးစီးပြားကိစၥမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရမည္။ သို႔ေသာ္ ေငြမစုေဆာင္းမိတတ္ျခင္း မကူညီသင့္သူကို ကူညီမိျခင္းမ်ား သတိျပဳပါ။ က်န္းမာေရးတြင္ သြား သြားဖုံးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ႏွလုံးပိုင္းအားနည္းတတ္သည္။ ေတြေဝဒြိဟ ျဖစ္တတ္ျခင္း ေ႐ြးခ်ယ္ရခက္တတ္ေသာကိစၥမ်ား ႀကဳံျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ – ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အုန္းႏို႔ေက်ာက္ေက်ာ ဘုရားကပ္လႉပါ။

အမည္ (ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

မိသားစု ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအတြင္း ေပ်ာ္စရာသတင္းစကား ၾကားရမည္။ ေနအိမ္ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ား ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲ ႀကဳံရတတ္မည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႀကဳံရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ခါးမ်က္ ခါးနာ သတိျပဳပါ။ အနီေရာင္ ၀မ္းဆက္၀တ္ဆင္ျခင္း အသုံးအေဆာင္မ်ား တတ္အားသေ႐ြ႕ေရွာင္ပါ။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ၏ကူညီမစမႈရမည္။ ယဥ္ ကား ၿခံ ေျမကိစၥမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းတတ္မည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက် မ်ားေနတတ္မည္။

ယၾတာ – ၾကာသပေတးေန႔မနက္တြင္ ပ်ားရည္ဆြမ္းကပ္လႉပါ။

အမည္ (သ၊ ဟ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

က်န္းမာေရးပိုင္းအားနည္းတတ္သည္။ ရပ္ေဝးခရီးထြက္ရတတ္မည္။ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးပါသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရတတ္မည္။ လိုအင္ဆႏၵအခ်ိဳ႕ ျပည့္၀မည္။ အလုပ္အႀကံစည္သစ္မ်ား စတင္ရတတ္သည္။ ေ႐ႊထည္ လက္၀တ္ရတနာ၀င္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရး စိတ္ခ်မ္းေျမ့ရတတ္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ခိုက္ရန္ျဖစ္ရတတ္သည္။ အနက္ေရာင္ေရွာင္ပါ။

ယၾတာ – ေမြးေန႔ညတြင္ အ၀တ္အစားေဟာင္းတစ္စုံ၀တ္အိပ္ၿပီး အမႈိက္ပုံတြင္စြန္႔ပစ္ပါ။

အမည္ (တ၊ထ၊ဓ၊န၊ဒ၊ ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဒ ၊ ဓ ၊ ဏ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းသစ္ရွာသူမ်ား အလုပ္သစ္ရမည္။ အလုပ္မ်ားျခင္း ၀န္ပိျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ပင္ပန္းရက်ိဳး နပ္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားတြင္ ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးတြင္ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ရတတ္သည္။ ေအးတိေအးစက္ျဖစ္တတ္ေသာအေနအထားမ်ားႀကဳံရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးတြင္ အဆီအစိမ့္ ေလ်ာ့စားပါ။ ၀မ္းဗိုက္ပိုင္း အားနည္းတတ္သည္။ ဖ်ားနာလြယ္တတ္သည္။ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးမည့္ ပုဂၢိဳဟ္ေကာင္း ေပၚထြန္းတတ္မည္။

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႔မနက္တြင္ သစ္သီးဆြမ္းကပ္လႉပါ။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)