၂၀၁၉၊ ေမလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉၊ ေမလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေတြေ၀ဒြိဟျဖစ္စရာမ်ား ၾကံဳမည္။ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း အသံ၀င္ျခင္းမ်ားသတိျပဳပါ။ စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ကိန္းရွိသည္။… Read More »

၂၀၁၉ ၊ ဧၿပီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ၊ ဧၿပီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

ကိုယ့္စိတ္ကူးထဲမွ အၾကံစည္မ်ားကို သူတပါးအား ဖြင့္လွစ္ေျပာဆုိရန္ မသင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။ အမ်ိုးသမီးအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အၾကံဥာဏ္ စကားကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပမည္။ … Read More »

၂၀၁၉ ၊ မတ္လအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ၊ မတ္လအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အတိတ္ကာလမွ အညံ့ဆိုးမ်ား ျပည္ဖံုးကား ခ်ႏိုင္ၿပီး စိတ္သစ္ကိုယ္သစ္ျဖင့္ ဘ၀သစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ ရပ္တန္႕ ၾကန္႕ၾကာေနေသာ လုပ္ငန္းအၾကံစည္မ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမည္။ … Read More »

၂၀၁၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

မိမိအၾကံအစည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သူတပါးအား ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳသင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ မိသားစုအတြင္း လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။… Read More »

၂၀၁၉ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲမွာ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ဘယ္လို ရွိမယ္ဆုိတာကို သိဖို႔ အေနာက္တုိင္းဂဏန္းေဗဒင္ပညာန႔ဲ ကိုယ္တုိင္ တြက္စစ္ႏုိင္မယ့္ ေဟာကိန္းကို ေဗဒင္သုတကေန ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။… Read More »

ေမြးရက္ဂဏန္းႏွင့္ ကံေကာင္းေစေသာ အေရာင္မ်ား

ေမြးရက္ဂဏန္းႏွင့္ ကံေကာင္းေစေသာ အေရာင္မ်ား

ကိုယ့္ေမြးရက္နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ ကံေကာင္းေစမယ့္ အေရာင္ကုိ ဝတ္ဆင္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ စတင္ရာမွာ၊ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိရာမွာ၊ မင္းစိုးရာဇာအႀကီးအကဲ စတာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရာမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။… Read More »

ေမြးရက္ဂဏန္းနဲ႔ အခ်စ္ေရးေဟာကိန္း

ေမြးရက္ဂဏန္းနဲ႔ အခ်စ္ေရးေဟာကိန္း

ကိုယ့္ေမြးရက္က ဘာလဲ၊ ကိုယ့္ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္က ဘာဂဏန္းသမားလဲ ဆုိတာ သိရင္ သခ်ၤာေဗဒင္နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးၿပီး ႏွစ္ဦးသား နားလည္မႈေတြကုိ ပိုမုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။… Read More »

ေမြးရက္ဂဏန္းအလုိက္ အားသာခ်က္မ်ား

ေမြးရက္ဂဏန္းအလုိက္ အားသာခ်က္မ်ား

ေမြးရက္ဂဏန္းအလုိက္ သတိထားရမယ့္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ျပအၿပီးမွာ ခုတခါ ေမြးရက္ဂဏန္းေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ ဂုဏ္သတိၱေတြကို ထပ္ေလာင္း တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။… Read More »

ေမြးရက္ဂဏန္းအလိုက္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

ေမြးရက္ဂဏန္းအလိုက္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

ဂဏန္းေဗဒင္က ေဖာ္ညႊန္းထားတဲ့ ကိုယ့္ေမြးရက္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္နဲ႔ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြကို လက္ေတြ႔ အသံုးခ် ဆင္ျခင္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။… Read More »