ဂဏန္းေဗဒင္ျဖင့္ ထီေပါက္ကိန္း ရွာေဖြျခင္း

ဂဏန္းေဗဒင္ျဖင့္ ထီေပါက္ကိန္း ရွာေဖြျခင္း

ျမန္မာ့ေဗဒင္လိုပဲ အေနာက္တိုင္းက ဂဏန္းေဗဒင္မွာလည္း ထီေပါက္ကိန္း ခန႔္မွန္းနည္းနဲ႔ ထီဂဏန္း ေ႐ြးခ်ယ္နည္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီနည္းေတြထဲက လက္ေတြ႕ အသုံးက်ၿပီး တြက္ခ်က္ရလည္း လြယ္ကူတဲ့ ဂဏန္းေဗဒင္နည္းတစ္ခုကို မွ်ေဝ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဂဏန္းေဗဒင္နဲ႔ ဖူးစာရွင္

ဂဏန္းေဗဒင္နဲ႔ ဖူးစာရွင္

ဒီနည္းစနစ္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တြက္ခ်က္ ၾကည့္ႏိုင္သလို ကိုယ့္ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္က ဘယ္လို လူစားမ်ိဳးလဲ၊ သူနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပပ့ါမလား ဆိုတာေတြကိုလည္း အေျဖရွာႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၂၀ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၂၀ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ျဖစ္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ဆံုစည္းရျခင္း၊ ခရီးေ၀း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးစဥ္မ်ားသြားလာရျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။

ေမြးသကၠရာဇ္ပါ ဂဏန္းသခ်ၤာအေဟာ

ေမြးသကၠရာဇ္ပါ ဂဏန္းသခ်ၤာအေဟာ

ပါဝင္တဲ့ ဂဏန္းအနည္းအမ်ားအလိုက္ အေဟာကို ဖတ္ၾကည့္ၿပီး စရုိက္သဘာဝနဲ႔ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို သိရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ကမာၻ႔လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ထီဂဏန္းမ်ား

ကမာၻ႔လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ထီဂဏန္းမ်ား

ဒီလို စနစ္တက် လုပ္ထားတဲ့ ကိန္းခန္းသုေတသနနဲ႔ ကိုယ့္ဇာတာခြင္က အက်ဳိးေပးဂဏန္းကို တုိက္စစ္ အေျဖရွာတတ္ရင္ ထီေပါက္ကိန္းတစ္ခုကို တြက္ခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

၂၀၁၉၊ ေမလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉၊ ေမလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေတြေ၀ဒြိဟျဖစ္စရာမ်ား ၾကံဳမည္။ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း အသံ၀င္ျခင္းမ်ားသတိျပဳပါ။ စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္ကိန္းရွိသည္။

၂၀၁၉ ၊ ဧၿပီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ၊ ဧၿပီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

ကိုယ့္စိတ္ကူးထဲမွ အၾကံစည္မ်ားကို သူတပါးအား ဖြင့္လွစ္ေျပာဆုိရန္ မသင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။ အမ်ိုးသမီးအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အၾကံဥာဏ္ စကားကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပမည္။

၂၀၁၉ ၊ မတ္လအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ၊ မတ္လအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အတိတ္ကာလမွ အညံ့ဆိုးမ်ား ျပည္ဖံုးကား ခ်ႏိုင္ၿပီး စိတ္သစ္ကိုယ္သစ္ျဖင့္ ဘ၀သစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ ရပ္တန္႕ ၾကန္႕ၾကာေနေသာ လုပ္ငန္းအၾကံစည္မ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမည္။

၂၀၁၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

မိမိအၾကံအစည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သူတပါးအား ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳသင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ မိသားစုအတြင္း လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

၂၀၁၉ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲမွာ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ဘယ္လို ရွိမယ္ဆုိတာကို သိဖို႔ အေနာက္တုိင္းဂဏန္းေဗဒင္ပညာန႔ဲ ကိုယ္တုိင္ တြက္စစ္ႏုိင္မယ့္ ေဟာကိန္းကို ေဗဒင္သုတကေန ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။