အိုဇာတာ ေကာင္းမလား

အိုဇာတာ ေကာင္းမလား

အိုဇာတာေကာင္းမလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းအတြက္ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္သိရွိႏိုင္ေသာ လက္ဆန္းနည္းမ်ား ရွိသည္။ ဦးစြာ မိမိ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို သိဖို႔ လိုမည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိ ေမြးေန႔ကို သိဖို႔ လိုပါမည္။ ၎ ႏွစ္ခုကို သိ႐ုံျဖင့္ မိမိအိုဇာတာ ေကာင္း၊ မေကာင္းကို တြက္ခ်က္ ႏိုင္ေပမည္။ မိမ ိျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို ေမြးနံျဖင့္ ေပါင္းပါ။ ဉပမာ – ၁၃၀၅ ခု ေမြးသည့္ ဗုဒၶဟူး သမီးဆိုပါစို႔ ။ မိမိျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ ၁၃၀၅ ကို ေမြးနံၿဂိဳဟ္ ၄ ႏွင့္ ေပါင္းပါ။ ၁၃၀၉ ခု ရေပမည္။ ၎ရလဒ္ကို ၇-ျဖင့္ စားပါ။ အႂကြင္းကို ၾကည့္၍ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ေဟာကိန္းျဖစ္ေပသည္။ […]

တစ္ပတ္အတြင္း ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ မြန္းတည့္မ်ဥ္း ျဖတ္ခ်ိန္မ်ား

တစ္ပတ္အတြင္း ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ မြန္းတည့္မ်ဥ္း ျဖတ္ခ်ိန္မ်ား

👉တနလၤာေန႔ (၁၈.၃.၂၀၂၄) – မနက္ ၉ နာရီ ၄၀ မိနစ္မွ ၁၀ နာရီ ၃၁ မိနစ္အထိ 👉အဂၤါေန႔ (၁၉.၃.၂၀၂၄) – မနက္ ၉ နာရီ ၃၆ မိနစ္မွ ၁၀ နာရီ ၂၇ မိနစ္အထိ 👉ဗုဒၶဟူးေန႔ (၂၀.၃.၂၀၂၄) – မနက္ ၉ နာရီ ၃၂ မိနစ္မွ ၁၀ နာရီ ၂၃ မိနစ္အထိ 👉ၾကာသပေတးေန႔ (၂၁.၃.၂၀၂၄) – မနက္ ၉ နာရီ ၂၈ မိနစ္မွ ၁၀ နာရီ ၁၉ မိနစ္အထိ 👉ေသာၾကာေန႔ (၂၂.၃.၂၀၂၄) – မနက္ ၉ နာရီ ၂၄ […]

စီးပြားဥစၥာတိုးတက္ေစေသာ ဓာတ္သစ္ပင္စိုက္နည္း

စီးပြားဥစၥာတိုးတက္ေစေသာ ဓာတ္သစ္ပင္စိုက္နည္း

သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိေနအိမ္၏ သတ္မွတ္ထားေသာ အရပ္ေဒသ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္သစ္ပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ ေန႔ဖြားအလိုက္ စိုက္ရမည့္ဓာတ္သစ္ပင္မ်ားမွာ…

ရာသီဖြားတိုင္းအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရး နည္းလမ္းမ်ား

ရာသီဖြားတိုင္းအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရး နည္းလမ္းမ်ား

စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳလာရင္ ရာသီခြင္အရ ဘယ္လို ရင္ဆိုင္ကိုင္တြယ္ရလဲ ဆိုတဲ့နည္းလမ္းေတြကို လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဘဝမွာ အလုပ္က အေရးအပါဆုံး ဆိုတဲ့ ရာသီဖြား ၅ ခု

ဘဝမွာ အလုပ္က အေရးအပါဆုံး ဆိုတဲ့ ရာသီဖြား ၅ ခု

ဘဝမွာ ဘယ္အရာက အေရးအပါဆံုးလဲ ေမးလာရင္ အလုပ္ပါပဲလို႔ တန္းေျဖမယ့္ ရာသီဖြား ၅ ခု ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြကေတာ့ …

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၄၊ မတ္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၄၊ မတ္လ)

၂၀၂၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

လြယ္ကူအသုံးဝင္ သက္ေရာက္ေဗဒင္

လြယ္ကူအသုံးဝင္ သက္ေရာက္ေဗဒင္

တြက္နည္းမွာ အလြန္ လြယ္ကူပါသည္။ ေရာက္ဆဲအသက္ကို တည္ပါ။ ေန႔ခုႏွစ္ေန႔၊ ခုႏွစ္နံ ရွိေသာေၾကာင့္ (၇) ျဖင့္ စားပါ။ ရလာေသာ အႂကြင္းအလိုက္ တစ္ႏွစ္စာအေဟာကို ဖတ္ရႈ အသုံးခ်ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးမသြားအပ္ေသာေန႔ႏွင့္အခ်ိန္အခါ

ခရီးမသြားအပ္ေသာေန႔ႏွင့္အခ်ိန္အခါ

က်မ္းရင္း၏ ဆိုလိုခ်က္မွာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားတစ္ဉီးသည္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ၎၏ ပၪၥပြတ္အခါျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတးအခါတြင္ ဆပြတ္အရပ္ေျမာက္အရပ္သို႔ ခရီးမသြားအပ္ ဟုဖြင့္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၄၊ ဇန္နဝါရီလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၄၊ ဇန္နဝါရီလ)

၂၀၂၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း (တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ေန႔ဖြားအလိုက္ အက်ိဳးေပးလုပ္ငန္းကံ

ေန႔ဖြားအလိုက္ အက်ိဳးေပးလုပ္ငန္းကံ

ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေန႔ဖြားအလိုက္ အက်ိဳးေပးေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ပါမည္။