ပရိတ္၊ ပ႒ာန္း၊ ဂါထာမ်ား အစြမ္းထက္ေအာင္ ရြတ္ဖတ္နည္း

ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ပရိတ္ေတာ္မ်ား၊ ဂါထာေတာ္မ်ားက အစြမ္းထက္ျမက္ျပီးသား တရားေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရြတ္ဆုိသူမ်ားဘက္က ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ား မရွိရင္ အမွန္ပင္ အစြမ္း ထက္ျမက္လွတယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

ရြတ္ဖတ္သူမ်ားဘက္က နည္းစနစ္မက်၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိ၍သာ အက်ဳိးေပးမမွန္ ျဖစ္ရသလုိ အစြမ္း မထက္ျမက္သလုိ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါကုိ တစ္ခ်ဳိ႕က မိမိခြၽတ္ယြင္းခ်က္၊ စနစ္မက်မႈေတြကုိ သတိမထားဘဲ ပရိတ္ေတာ္၊ ဂါထာေတာ္မ်ားက အစြမ္း မထက္ျမက္သလုိ ထင္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလို သံသယေတြ ကင္းေဝးေစဖုိ႔ ပရိတ္၊ ဂါထာေတြ ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ သတိထား ဆင္ျခင္စရာမ်ားႏွင့္ တန္ခုိးထက္ျမက္ေအာင္ ဘယ္လုိရြတ္ဆုိရမလဲ ..စတဲ့ ရြတ္ဆုိပုံေလးကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

(၁) အဝတ္အစားမ်ားကုိ လဲသင့္လွ်င္ လဲရမည္။ (ဆုိလုိတာက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ မရုိမေသျဖစ္ေစမည့္ အဂါရဝ အဝတ္အစားမ်ားကုိ လဲသင့္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္) ေယာဂီ အဝတ္အစားကုိ (လုံးဝ) ဝတ္ဆင္ၿပီးမွ ရြတ္ဆုိရမည္ဟု မဆုိလုိပါ။ သင့္တင့္မည့္၊ ရုိေသေစမည့္ (ဂါရဝ) ျဖစ္ေစမည့္ အဝတ္အစားမ်ဳိးကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျခ၊လက္၊ ခံတြင္းတုိ႔ကုိ သုတ္သင္ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ေစရပါမည္။

(၂) ပရိတ္ရြတ္ဆုိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ ရြတ္ဆုိေသာ ပရိတ္ေတာ္၊ဂါထာေတာ္၊ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၏ အနက္၊ အဓိပၸါယ္ကုိလည္း သိထားရမည္။ သိေအာင္ လုပ္ရမည္။(အတိအက် မသိတာေတာင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း) သိထားရမည္။ အတိအက် သိထားပါက ပုိေကာင္းမည္။ က်က္သင့္ေသာအရာကုိ က်က္ထားသင့္သည္။ မိမိ ရြတ္ဆုိလုိက္ေသာ ပါဠိ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ရြတ္ဆုိရင္း ႏွလုံးသြင္းေနရမည္။

(၃) ရြတ္ဖတ္တဲ့အခါ “ေၾကာက္ျခင္း၊လုိခ်င္ျခင္း၊မိရုိးဖလာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္” ေၾကာင့္ လုပ္ရေသာစိတ္၊ (ယုံၾကည္မွဳသဒၶါ၊ ပုိင္ျခားေဝဖန္တဲ့ပညာ မပါေသာ မေလးနက္ေသာ စိတ္) မ်ဳိး မျဖစ္ေစရ။

(၄) ေရာဂါျဖစ္ေသာအခါ ၊တစ္စုံတစ္ရာ ဒုကၡျဖစ္ေသာအခါတုိ႔၌ မိမိတုိ႔ ရြတ္ဆုိအပ္ေသာ ပရိတ္ေတာ္ ဂါထာေတာ္မ်ား ပုိ၍ အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ေစလုိလ်ွင္ ေရ၊ဆီ၊သဲ၊ခ်ည္ ၊ လက္ကုိင္ပဝါစသည္တုိ႔ကုိ ရြတ္ဆုိသူ၏ လက္ႏွင့္ ထိေတြ႔ကုိင္တြယ္ထားျပီး ရြတ္ဆုိပါ။ ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔၏ အာဏာစက္သြင္းျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ ေလာကီနည္းမဟုတ္၊ “ဝိနည္းအ႒ကထာ”၌လာေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျဖစ္၏။

(၅) မိမိလုပ္ေနက် ဓမၼဝတ္ကုိ ပုံမွန္လုပ္ရမည္။ စြဲစြဲျမဲျမဲ ဝတ္ထားျပီး လုပ္ရမည္။ သုိ႔မွသာ ပုိ၍ထိေရာက္မည္။  ဆြမ္းဝတ္၊ ေရတြင္း ေရကန္ ေက်ာင္းဝတ္ႏွင့္ ရြတ္ဆုိ ႏွလုံးသြင္းမွဳ(အိမ္မွာ အျမဲရြတ္ဆုိသူ၊ အလုပ္သြားရင္း ကားေပၚ၊ရထားေပၚ ရြတ္ဆုိေလ့ရွိသူ၊ ဘုရားသြားသည့္အခါ ရြတ္ဆုိေလ့ရွိသူ)စတဲ့  ဝတ္ထားျပီး ျပဳအပ္ေသာ ကုသုိလ္ဝတ္ရွိသူသည္  “သရဏဂုံ ငါးပါးသီလ” ျမဲေသာသူျဖစ္သျဖင့္  အပါယ္မက်နုိင္ပါ။ ဤဝတ္ေတြ ျမဲေသာသူသည္ ေသာတာပန္ႏွင့္တူသည္ ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၆) ပရိတ္၊ ဂါထာေတြ ရြတ္ဖတ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊တရားဘာဝနာလုပ္၌ လည္းေကာင္း၊ေထရဝါဒစစ္စစ္ ဘာသာေရး အလုပ္ မွန္သမ်ွ၌ ပုတီးဘယ္ႏွစ္ပတ္ စိပ္ရမည္။ ဂါထာကုိ ဘယ္ႏွစ္ေခါက္ရြတ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ မထားသင့္ပါ။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ “ဂုိဏ္း”မွ ကူးစက္လာေသာ  အမူအက်င့္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဂုိဏ္း အမူအက်င့္ႏွင့္ ေထရဝါဒ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ က်င့္ေဆာင္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ စိပ္ႏုိင္သေလာက္၊ ရြတ္ႏုိင္သေလာက္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။

(၇) ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ ရြတ္ဆုိအပ္ေသာ ပါဠိေတာ္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာစကားတုိ႔တြင္  အျမတ္ဆုံးေသာ စကားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဟာေတာ္မူထား၏။ စကားလုံးတုိင္း စကားလုံးတုိင္း၌ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းျဖည့္က်င့္အပ္ေသာ ပါရမီအင္အားမ်ား  ပါေနေသာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ အစြမ္းထက္သည္ဟု အာရုံျပဳရမွာျဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္)။ ။ အိမ္မွာရြတ္ဆုိသူ၊ဘုရားသြားတဲ့အခါ ရြတ္ဆုိသူမ်ားဟာ အထက္ပါအခ်က္မ်ား အားလုံး ျပည့္စုံမည္ ဆုိပါက ပရိတ္ေတာ္မ်ား အစြမ္းထက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းသြားရင္း၊ကားစီးရင္၊ရထားစီး ရင္းသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ နံပါတ္(၁) အခ်က္က ခက္ခဲေနပါလိမ့္မည္။ မကုိက္ညီဘဲ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ထုိ(၁) အခ်က္နဲ႔ မကုိက္ညီလုိ႔ မရြတ္ဖတ္ေတာ့ဘဲ ေတာင္ေတြး ေျမာက္ေတြး ေတြးေနမည့္အစား နံပါတ္(၁)အခ်က္ကုိ ၾကဥ္ျပီး ရြတ္ဆုိမႈ ျပဳလုပ္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိတာပါ။

အလုပ္လုပ္ရင္း ၊ခရီးသြားရင္း ကားစီးရင္း ရထားစီးရင္း၊ ပရိတ္ေတာ္၊ဂါထာေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ မ်ားကုိ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါလုိ႔ ထပ္ဆင့္တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။  ထုိသုိ႔ရြတ္ဆုိမည္ဆုိပါကလည္း ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္မ်ားကုိ ၾကည္ညဳိျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဓမၼေဒသနာကုသုိလ္တရားမ်ားျဖစ္ေစပါတယ္။

ပရိတ္၊ ပဌာန္း၊ ဂါထာာေတာ္မ်ား အစြမ္းထက္ျမက္ေစရန္ ေနာက္ထပ္တစ္နည္းက ….

ဟူေသာ အဂၤ ါငါးရပ္ႏွင့္ျပည့္စုံစြာ ရြတ္လ်ွင္ အမွန္မုခ် အစြမ္းသတၱိ ထက္ျမက္ေစႏုိင္ပါသည္။ယင္းသုိ႔ ရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ ဆႏၵ၊ဝီရိယ၊ သမာဓိ၊ပညာ၊ စိတ္ဟူေသာ အစြမ္းသတၱိၾကီးမား၍ စူးရွထက္ျမက္သည့္ တရားၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ  ေဟတု၊အာရမၼဏ၊ အဓိပတိ၊ အနႏၱရ စေသာ  ပ႒ာန္းပစၥည္းသတၱိမ်ားစြာ၏ အင္အားမ်ား  ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းအေနနဲ႔ တရားေခြမ်ားမွ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကုိ နာၾကားသူ၊ဆရာေတာ္မ်ား ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ နာၾကားသူ၊ သူတစ္ပါး ရြတ္ဆုိတဲ့အခါ“နာၾကားသူမ်ား” အေနနဲ႔ ျပည့္စုံရမယ့္အဂၤါေလးပါးကုိပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

(၁) (အမိကုိသတ္ျခင္းစတဲ့)  ပဥၥာနႏၱရိယကံ ဟူေသာ ကမၼႏၲရာယ ္မရွိျခင္း။ (၂) (ကံ ကံ၏ အက်ဳိးကုိ မယုံၾကည္ျခင္း) နိယတ မိစၦာဒိ႒ိဟူေသာ ကိေလသႏၱရာယ္ မရွိျခင္း။ (၃) ပရိတ္ပါဠိေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္ေသာ သဒၶါတရားႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း။ (၄) ပရိတ္ပါဠိေတာ္ကုိ ရုိေသေလးစားစြာနာယူျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

စာဖတ္သူအားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ မူရင္းေရးသားသူ အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္) အား ေလးျမတ္စြာ ဦးခုိက္ပူေဇာ္ပါ၏။ ေဗဒင္သုတ Admin Team

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)