ျမန္မာ့ရုိးရာေဗဒင္ျဖင့္ အက်ဳိးေပးဂဏန္း ရွာေဖြျခင္း

ထီထုိးမယ္ဆုိ..ပထမဆုံး သိဖုိ႔က….ကုိယ့္အတြက္ အက်ဳိးေပးဂဏန္း နဲ႔ အကၡရာေတြ ၊ သေကၤတေတြပါ။ ဆုိေတာ့ စသြားရေအာင္။  ကုိယ္ေမြးဖြားတဲ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကုိတည္…၇ နဲ႔စားၿပီး အၾကြင္းကုိ ၾကည့္ပါ။ အၾကြင္းအလိုက္ ဂဏန္းနဲ႔ ေန႔နံေတြကို ေတြ႔ရပါမယ္။

ဒါေတြသည္ အျမဲတမ္း အက်ဳိးေပးဂဏန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္က မိမိက ဘာေန႔ သားသမီးလဲ၊ ၾကည့္ၿပီး ေအာက္ပါဇယားအတုိင္း ခြဲျခားပါမယ္။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အထက္ပါ ဂဏန္းနဲ႔ ေန႔ရက္ေတြကိုလည္း ပံုေသမွတ္ယူထားပါ။ ဥပမာ- တစ္ခုၾကြင္း အဂၤါေန႔ဖြားဆုိပါစုိ႔။ တစ္ခုၾကြင္း ျဖစ္လုိ႔ ၆ဂဏန္းက အက်ဳိးေပးဂဏန္း ျဖစ္သလို အဂၤါေန႔ဖြား ျဖစ္လုိ႔ ၀/၇ ဂဏန္းကလည္း အက်ဳိးေပးဂဏန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇယားႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ရင္ တစ္ခုၾကြင္း အဂၤါ (သုိ႔မဟုတ္) အဂၤါသုိက္ဖြားေတြရဲ႕ မူလအက်ဳိးေပး ဂဏန္းေတြဟာ (၀၊ ၆၊ ၇) ဂဏန္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။  (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ကဲ..ဒီေလာက္ဆုိ စသုံးၾကည့္လုိ႔ရပါၿပီ။ ဒီဂဏန္းေတြကို ကုိယ့္ဘဝအတြက္ အက်ဳိးရွိရာရွိေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းေတြအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ထီပဲ ထုိးထုိး၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သံုးစြဲၾကည့္ပါ။

ေျပာတုိင္း မယုံပါနဲ႔။ လက္ေတြ႕ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔သာ ဆုံးျဖတ္ၾကပါခင္ဗ်ာ။ အနုစိတ္မွာလည္း တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးဆုိတာ အက်ဳိးေပးအား ကြာျခားႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုး အသုံးတည့္ၿပီး အက်ဳိးျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။

ခ်မ္းသာျခင္း ရွိၾကပါေစ… ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)