ေန႔သားအလိုက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္နည္း

ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ အခါမဂၤလာေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ား မ်ားစြာ ရွိရာ၌ ယခု အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုပါသည္။ ယင္းမွာ အဂၤဝိဇၨာနည္းအရ “ေဇယ်ံ” ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ “သုခံ” ခ်မ္းသာျခင္း၊ “လာဘံ” လာဘ္ပြင့္ျခင္း ဟူေသာ အခါေရြးနည္း ျဖစ္သည္။ အဂၤဝိဇၨာအခါတုိင္မ်ားအရ ေမြးနံ ေရာက္ရွိရာ ေနရာကို ေရြးယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု အခါေရြးၿပီး ေန႔သားအလုိက္ တစ္သက္တာ အသင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဇယားမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္း ေရြးခ်ယ္ရန္ဇယား

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ဇယား

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ဇယား

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ဇယား

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ဇယား

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ဇယား

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ အခါေကာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ဇယား

ဤဇယားမ်ား အသံုးျပဳနည္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ ေန႔သားအလုိက္ ဇယားကြက္တြင္ တနဂၤေႏြမွ စေနေန႔အထိ ေဇယ်ံ၊ သုခံ၊ လာဘံ ဟု ေရးသားထားေသာ အကြက္ငယ္မ်ား၏ အေပၚတည့္တည့္ရွိ အခ်ိန္အလိုက္ကို အသံုးျပဳရပါမည္။ ဥပမာ – တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အတြက္ အခါေကာင္းဇယားကြက္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔တည့္တည့္ “ေဇယ်ံ” ၏ အထက္၌ “၉း၀၀ မွ ၁၀း၃၀” ဟု ေတြ႔ရမည္။ တနဂၤေႏြေန႔ ၉း၀၀ နာရီမွ ၁၀း၃၀ နာရီခြဲအတြင္း တနဂၤေႏြ သားသမီးတုိ႔၏ ေဇယ်ံ – ေအာင္ျမင္ျခင္းအခါ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရမည္။ အလားတူပင္ သုခံ၊ လာဘံတုိ႔ကိုလည္း အလိုရွိသလို ဥာဏ္ရွိသလို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

အႀကံအစည္ (သို႔) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္လိုပါက “ေဇယ်ံ” အခါကုိ ေရြးပါ။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာလိုျခင္း၊ ဓနဥစၥာ တုိးပြားလိုျခင္းတုိ႔အတြက္ “သုခံ” အခါကို ေရြးပါ။ လာဘ္လာဘမ်ား ပြင့္လန္းလိုပါက “လာဘံ”အခါကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳရပါမည္။

မူရင္းေရးသူ – ဆရာရန္ေအာင္ဟိန္း (နကၡတၱေရာင္ျခည္၊ သူရဇၨ၊ ဂမီၻရမဂၢဇင္းမ်ား၏ ပင္တုိင္စာေရးဆရာ ေဗဒင္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)