ေခါင္းေဆးမဂၤလာရက္ေကာင္းမ်ား

ျမန္မာ့႐ိုးရာေလာကီပညာအယူအဆအရ တပုိ႔တြဲလဆန္း ၆၊ ၇ ရက္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳရန္ ရက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အဂၤရက္အားျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔မ်ား ျဖစ္သည္။

၄င္းေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေန႔သားသမီးအလိုက္ မိမိတို႔၏ ေတဇအရပ္မ်က္ႏွာမူၿပီး တေလ်ာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးေခါင္းေလွ်ာ္ျပဳပါက ဘုန္းကံျမင့္မားျခင္း လာဘ္ပြင့္ျခင္း ပီယကံပြင့္ျခင္း လုပ္သမွ် အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔နံအားလံုး အတြက္ ေတဇအရပ္မ်က္ႏွာကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ အသင့္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)