(၀) ၾကြင္းဖြားေတြရဲ႕ သဘာဝနဲ႔ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား

ကုိယ့္ရဲ႕ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔ စားလု႔ိ (၀) ၾကြင္းရင္ ဒီအေဟာေတြကို ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမဟာဘုတ္အၾကြင္းဖြားေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အလြန္ ျပင္းထန္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးကုိမဆုိ မလုပ္ရင္ သပ္သပ္ ၊ လုပ္မိရင္ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားၾကီး ကုန္ဆုံးသြားသည္အထိ ႏွစ္ျမွဳပ္ ကုန္ဆုံးေစသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ စူးစုိက္မႈ သဘာဝကုိ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

သူတုိ႔က ခြန္အားစုိက္မိရင္ နည္းနည္းေလး ၊ ေပါ့ေပါ့တိမ္တိမ္ေလး စုိက္လုိ႔ မရသူေတြပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ အလြန္အကၽြံသမားေတြလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ ေလာင္းကစားဝုိင္းေတြမွာ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ပုံေအာၿပီး စြန္႔စားေလာင္းတတ္ၾကသူေတြဟာ (၀) ၾကြင္း ဖြားေတြပါပဲ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ၾကင္နာခ်င္ရင္ သူတုိ႔ေလာက္ သနားယုယတတ္တဲ့သူ မရွိသလုိ၊ ရက္စက္ၿပီဆုိရင္လည္း ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အစြန္းေရာက္ ရက္စက္မႈမ်ဳိးကုိ လုပ္ကုိင္ဝံ့သူေတြပါ။ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝမွာ အင္အား အသင့္အတင့္ သုံးစြဲဖုိ႔ ဆုိတာက  အခက္ဆုံးပါပဲ။ တစ္ခုခု လုပ္လုိက္မိတာနဲ႔ အင္အားကုိ အလြန္အက်ဴး သုံးစြဲမိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူ႕ေလာက အသုိက္အဝန္းမွာ အာရုံ စူးစုိက္မႈ ျပင္းထန္သူမ်ား၊  စိတ္ဝင္စားရာနယ္ပယ္မွာ အခ်ိန္ အလြန္အမင္းသုံးစြဲၾကသူမ်ားအျဖစ္ ၄င္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရနုိင္ပါတယ္။(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ထက္ျမက္တဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕စြမ္းရည္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ဆက္သြယ္မႈစြမ္းရည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကုိ ဘယ္လုိ ခ်ိတ္ဆက္ရမယ္ ဆုိတာကိုလည္း သူတုိ႔က အလြယ္တကူ နားလည္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ (၀) ၾကြင္းဖြားမ်ားဟာ  ထက္ျမက္တဲ့ အေတြးအေခၚေၾကာင့္ ထင္ရွားၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကေတာ့ စကားေျပာေကာင္းသူ၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ စြမ္းရည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ပုိင္ဆုိင္ေနသူအျဖစ္ ထင္ရွားၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ယေန႔ အုိင္တီနည္းပညာ ေလာကမွာ သူမတူေအာင္ ထက္ျမက္ေသာသူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္လာၾကပါတယ္။

သူတုိ႔က အမ်ားအားျဖင့္ သေဘာထားႀကီးတတ္ၾကသူေတြပါ။ သုိ႔ေသာ္ တခါတရံက်ေတာ့လည္း ဘာမွ မဟုတ္တာေလးကုိ ကပ္သပ္ၿပီး၊ ေစ့စပ္စိစစ္ တြက္ကိန္းခ် ေပသီးရုိက္ေနေလ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ အၾကမ္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ကုိ ျပတ္သားသူ၊ တခါတရံ မထင္မွတ္နုိင္ေလာက္ေအာင္ ရက္ေရာတတ္ၿပီး တခါတရံေတာ့ ဘာမွမဟုတ္တာေလးကုိေတာင္ တြက္ကပ္ေနတတ္သူေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၀) ၾကြင္းဖြားေတြ အားလုံးဟာ ေသးေသးေကြးေကြး ႀကံစည္ေလ့ရွိၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔က အင္အား ႀကီးႀကီးမားမား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေအာင္ျမင္လုိစိတ္မ်ဳိး ရွိၾကၿပီး ဘာပဲလုပ္လုပ္ လက္လီ သေဘာထက္ လက္ကားသေဘာဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိး ကုိ ပိုမို ဆႏၵရွိတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ေနာက္ကြယ္ကေန အမိန္႔ေပး ထိန္းခ်ဳပ္ရတာကို ႏွစ္လုိတတ္ၾကျပီး ၊ အေဝးကေန သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကုိင္လုိေသာ မူလ သဘာဝမ်ဳိး ရွိၾကသူေတြပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ (၀) ၾကြင္းဖြား မ်ားဟာ ယဥ္ကားေတြကို ေမာင္းႏွင္လုိေသာ ဝါသနာတစ္မ်ဳိး စြဲကပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၀) ၾကြင္းဖြားေတြဟာ ဆက္သြယ္မႈ စြမ္းရည္ ပုိင္ဆုိင္ထားၾကတာေၾကာင့္  ဒီစေကး ဒီစြမ္းရည္ကုိ သုံးႏုိင္သေလာက္ ဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားမႈလည္း  ရွိလာတတ္ပါတယ္။ (၀) ၾကြင္းဖြားေတြဟာ  အမ်ားအားျဖင့္ ကပ္ေစးမနည္းတတ္ၾကပါဘူး။ ကပ္ေစး နည္းတယ္လုိ႔ အထင္ခံရသည့္ တုိင္ေအာင္ မထင္မွတ္ဘဲ အလြန္ ရက္ေရာနုိင္ၾကသူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ေလေလ သူတုိ႔ရဲ႕ ရက္ေရာမႈနဲ႔ သဒၵါတရားက အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထားႏုိင္လာေလေလပါပဲ။

(၀) ၾကြင္းဖြားအားလံုး ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ – ဆရာစိုးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း 09789333791

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)