၁၂ ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၁ ေငြေၾကးကံဇာတာ

၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၂ ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးကံဇာတာကို ေကာဇာအစီးအနင္းအရ တြက္ဆ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကံဇာတာဆိုရာမွာ ကိုယ့္အလုပ္ကေန ရရွိတဲ့ဝင္ေငြလစာ၊ အျမတ္အစြန္းတင္ မကဘဲ ထီ၊ ေလာင္းကစားစတဲ့ ကံစမ္းဉာဏ္စမ္း ေငြဝင္လမ္းေၾကာင္းေတြကိုလည္း ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – အရင္ႏွစ္ထက္ ဝင္ေငြပိုေျဖာင့္လာႏိုင္ၿပီး ေငြေၾကး အျမတ္အစြန္းေတြလည္း တိုးလာႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္အလယ္ပိုင္း လေတြမွာေတာ့ အကုန္အက် မ်ားတတ္ေပမယ့္ တစ္ႏွစ္လုံး ၿခဳံၾကည့္ရင္ေတာ့ ေငြေၾကးကံဇာတာ ေကာင္းမယ္။

ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ အလုပ္ေတြကေန အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္ေတြ ရလာတတ္ၿပီး ေရတိုအက်ိဳးထက္ ေရရွည္ ေမွ်ာ္ၾကည့္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းလေတြမွာ ေငြကံေတြ ပိုၿပီး အားေကာင္းမယ္။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ေႂကြးၿမီေဟာင္းေတြရွိရင္ အေက်ဆပ္ႏိုင္ၿပီး ခက္ခဲေနတဲ့ ေငြေၾကး ျပႆနာေတြလည္း အျမန္ ျပန္ေျပလည္မယ္။ ကိုယ္ႀကိဳးစားသမွ်ကို ျပန္ခံစားခြင့္ ရွိလာလိမ့္မယ္။ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ရင္ ဒီႏွစ္က အေကာင္းဆုံးပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ေငြဝင္ကိန္း ရွိသလို ထြက္ကိန္းလည္း ဒြန္တြဲေနမယ့္ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။ စုေဆာင္းထားတာေလးေတြ ပြန္းပဲ့ႏိုင္တယ္။ ေငြေပးေငြယူေတြ ခက္ခဲသြားတတ္တယ္။ ဝင္ေငြရလမ္း ပိုရွိလာသလို ထြက္စရာေတြလည္း မ်ားေနတတ္တယ္။

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ႏွစ္ကေန ႏွစ္လယ္အထိ ေငြေၾကးကံဇာတာ ေကာင္းႏိုင္ေပမယ့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းလေတြမွာ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္တယ္။ ေယဘုယ်အေနနဲ႔ေတာ့ ဝင္ေငြ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္စုံမယ္။ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကေန အက်ိဳးေပးမယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ပုံမွန္ဝင္ေငြအျပင္ တျခားရလမ္းအသစ္ေတြပါ ေပၚလာႏိုင္တယ္။ ႏွစ္စပိုင္း အေျခအေန ေကာင္းၿပီး ႏွစ္လယ္ပိုင္း အခက္အခဲ နည္းနည္း ရွိႏိုင္တယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မယ္။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ကံေကာင္းမယ္။

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ဒီႏွစ္မွာ ဝင္ေငြတိုးၿပီး ထြက္ေငြကို ထိန္းႏိုင္လို႔ စုမိေဆာင္းမိ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ေငြေၾကးကံဇာတာ တည္ၿငိမ္ၿပီး ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ႏိုင္မယ္။ ေရတိုအက်ိဳးစီးပြားဖန္တီးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္။

ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – လုပ္ငန္းစီးပြား ေကာင္းလို႔ ဝင္ေငြအက်ိဳးအျမတ္ပါ တိုးပြားလာႏိုင္တယ္။ ႀကိဳးစားသေလာက္လည္း ျပန္ရမယ္။ ႏွစ္အစမွာ အခက္အခဲ ရွိေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းေတာက္ေလွ်ာက္မွာ ေငြေၾကးကံဇာတာ ပြင့္လန္းထူးျခားလိမ့္မယ္။

ဓႏုရာသီဖြား (ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ကိုယ့္ႀကိဳးစားမႈအျပင္ ကံတရားေၾကာင့္လည္း ေငြဝင္ကိန္း ရွိတယ္။ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ဝင္ေငြေျဖာင့္ႏိုင္ေပမယ့္ ႏွစ္ အလယ္လေတြမွာ အကုန္အက် သိပ္မ်ားတတ္တယ္။ တစ္ႏွစ္လုံးမွာ ေငြဝင္၊ ေငြထြက္ေတြနဲ႔ လည္ပတ္ေနမယ္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ထီေပါက္ေငြဝင္ကိန္း ရွိတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္ေၾကာင့္ သာမကဘဲ ထီလိုမ်ိဳး ကံစမ္းတဲ့ ကိစၥေတြကေနလည္း ေငြဝင္လာဘ္႐ႊင္လိမ့္မယ္။ မိသားစုထဲမွာလည္းဝင္ေငြတိုးလာႏိုင္တယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္။

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ေရာ ကံတရားေၾကာင့္ပါ ဝင္ေငြရလမ္း တိုးပြားမယ့္ႏွစ္ျဖစ္တယ္။ လပိုင္းႏွစ္ပိုင္းထိ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္မယ္။ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာ စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးကံဇာတာ ထူးျခားမယ္။

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား) – ဝင္ေငြ အေတာ္သင့္ပဲ ရွိႏိုင္ၿပီး ထြက္ေငြကေတာ့ ဆီလို အေပါက္ရွာ ႀကံဖန္ထြက္မယ့္ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။ ေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသုံးအစြဲ သတိထားဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာေတာ့ ေငြေၾကးကံ ပိုၿပီး ေကာင္းတတ္တယ္။

၂၀၂၁ မွာ ရာသီဖြားအားလုံး ခ်မ္းသာေရာက္ၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)