၂၀၂၂ ၊ ေမလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

အမည္ (အ၊ဥ၊ ဧ၊ ၾသ) ႏွင့္ စေသာသူမ်ား

ဖုန္း၀င္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာပစၥည္း၀င္ျခင္း ရွိမည္။ ရပ္ေဝးႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းနီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမည။္ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး တြင္ စိတ္ညစ္စရာအနည္းငယ္ ရွိတတ္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရးအားနည္းခ်က္ရွိတတ္သည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခားအက်ိဳးေပးမည္။ အစ္ကိုႀကီး အစ္မႀကီးမ်ား ထိခိုက္မႈ အေသးစား သတိ ျပဳရမည္။

အမည္ (က၊ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)ႏွင့္ စေသာသူမ်ား

ေငြလုံး ေငြရင္း၀င္လာတတ္သည္။ မိသားစုတြင္း ထူးျခားေသာအေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္လာတတ္သည္။ ယဥ္ကား ၿခံေျမကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္အဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး အေႏွာင့္အယွက္ ေပၚတတ္သည္။ ဦးေခါင္းမူးေျဝခင္း ကိုက္ခဲျခင္း ခံစားရတတ္သည္။ ရပ္ေဝးႏွင့္ပက္သက္ေသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈရွိမည္။

အမည္ (စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) ႏွင့္ စေသာသူမ်ား

လုပ္ငန္းအႀကံအစည္မ်ားေပၚ ဇြဲရွိရန္လိုအပ္သည္။ အရာရာေပၚအေလာတႀကီးေဆာင္႐ြက္၍မရတတ္ပါ။ ထီေပါက္ျခင္း ကံေၾကာင့္ေငြ၀င္ျခင္းရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂပစၥည္းသစ္၀င္ျခင္း၊ အလွအပ အႏုပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေအာက္လက္ငယ္သား ရာထူးတိုး လစာတိုးျခင္းမ်ားႀကဳံရတတ္ေသာကာလျဖစ္သည္။

အမည္ (ယ၊ရ၊လ၊၀)ႏွင့္ စေသာသူမ်ား

ရပ္ေဝးမွ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရတတ္သည္။ ရပ္ေဝး ခရီး ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ား ေပၚတတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ထိခိုက္မႈ သတိျပဳရပါမည္။ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္သုံးစြဲျခင္း သတိျပဳပါ။ အစ္ကိုႀကီး အစ္မႀကီး မ်ားထံမွ သတင္းစကားေကာင္းၾကားရမည္။ မိမိလိုအပ္ဆႏၵအခ်ိဳ႕ ျပည့္၀ရန္ ကံအခြင့္ လမ္းေပးတတ္ေသာကာလျဖစ္သည္။

အမည္ (ပ၊ဖ၊ဘ၊ဗ၊မ)ႏွင့္ စေသာသူမ်ား

အေရးပါေသာစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြ၀င္ေသာ္လည္း ေငြထြက္မ်ားတတ္ေသာကာလျဖစ္သည္။ ရပ္ေဝး ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပက္သက္ေသာကိစၥမ်ား ထင္သလိုအဆင္မေျပတတ္ပါေခ်။ အလုပ္သစ္ရျခင္း လုပ္ငန္းသစ္ စတင္ျခင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳဟ္မ်ား ေတြ႕ရတတ္သည္။ အစားမွား ေဆးမွား အနည္းငယ္ဂ႐ုစိုက္ပါ။

အမည္ (သ၊ ဟ) ႏွင့္စေသာသူမ်ား

အလႉဒါနေပးရတတ္ျခင္း အလႉပြဲလမ္းသဘင္မ်ားသို႔ဖိတ္ၾကားခံရျခင္းမ်ားရွိတတ္သည္။ ဖခင္ဘက္မွ အဖြားက်န္းမာေရးအားနည္းတတ္သည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ်ားထံမွ အဆက္အသြယ္ သတင္းစကား ၾကားရမည္။ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈပုံမွန္အားေကာင္းေနမည္။ ရင္၀မ္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားသတိျပဳပါ။ မိခင္(သို႔) အမ်ိဳးသမီးအႀကီးအကဲအေၾကာင္းျပဳ၍ ေငြ၀င္လာတတ္သည္။

အမည္ (တ၊ထ၊ဓ၊န၊ဒ၊႒၊ဏ)ႏွင့္ စေသာသူမ်ား

စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ ေဒါသထြက္စရာမ်ားႀကဳံလြယ္သည္။ ထီေပါက္ျခင္း ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြ၀င္ျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရတတ္သည္ ။ ေနအိမ္ မိသားစုတြင္း လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈရွိမည္။ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးမ်ား သြားေရာက္ရတတ္ျခင္းရွိမည္။ ဘဏ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္အဆင္ေျပမည္။ မိခင္ဘက္မွ ညီအစ္ ကိုေမာင္ႏွမ်ား ႏွင့္ဆုံစည္းရတတ္သည္။ ႐ုတ္ရက္ တဇြတ္ထိုးလုပ္ျခင္း စိတ္အလိုလိုက္တတ္ျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့သင့္ေသာကာလျဖစသည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)