ၾကာသပေတးေန႔ဖြားတုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ကံဇာတာ

ယခုႏွစ္ ၁၃၈၀ ကေတာ့ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားမ်ားစြာအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပုိမုိ ျမင့္တက္လာမယ့္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြက ကုိယ့္ကုိ ျမင္လုိက္တာနဲ႔ကို အားကုိးခ်င္လာမယ္။ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သူ၊ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္လာတတ္ၾကခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ႏွစ္အဖုိ႔ကေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနေသာ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြား မ်ားစြာအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လုိ႔ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ႏွစ္မ်ဳိး လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

အေသးစိတ္အားျဖင့္ က႑အနည္းငယ္ ခြဲဲျခားၿပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္

အလုပ္မရွိေသးသူမ်ား အလုပ္အကုိင္ ရလြယ္ေသာ ကာလ ျဖစ္သလုိ အလုပ္ရွိၿပီးသူမ်ားလညး္ တုိးတက္ႏုိင္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ ၊ ၂၅ ႏွစ္ ၊ ၃၂ ႏွစ္ ၊ ၃၉ ႏွစ္ ၊ ၄၆ ႏွစ္ အတြင္း ျဖတ္သန္းေနေသာ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားမ်ားအဖုိ႔ အလုပ္အကုိင္ ပုိမုိ တုိးတက္ေအာင္ျမင္တတ္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါေသာ စီမံခြင့္မ်ဳိးကုိ ရရွိတတ္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး မူလဇာတာ အသက္ပုိင္း စသည္ျဖင့္ အားလုံးသာ တုိက္ဆုိင္ညီညြတ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီတစ္ႏွစ္သည္ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အထူးေကာင္းႏုိင္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။

ေမတၱာေရး

ေမတၱာေရးကံမွာလည္း ေကာင္းမြန္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိ ခ်စ္မယ့္သူ ျမတ္ႏုိးမယ့္သူ ေပၚလာတတ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္မႈ ႀကံဳရတတ္ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ အက်ဳိးခံစားရျခင္းမ်ဳိး ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကံဳႀကိဳက္ရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမတၱာေရးကံမွာ ၾကာသာပေတးဖြား အေတာ္မ်ားမ်ား ကံေကာင္းတတ္ခ်ိန္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

ပညာေရး

ပညာေရး အားေကာင္းေသာ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္ကလည္း အစြမ္းအစ ျပႏုိင္ခ်ိန္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ စာက်က္မွတ္ရာမွာ မွတ္ဥာဏ္အား က်ဆင္းမႈမ်ဳိး ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ စာပုိင္းေတြမွာ အားသာခ်က္ ရွိနုိင္ေသာ္လည္း က်က္စာပုိင္းေတြမွာ အားနည္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ခ်ိန္ပါ။ အေရးႀကီးေသာ ပညာေရး စာေမးပြဲ ေျဖဆုိမယ့္ သူမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ခရမ္းျပာေရာင္နဲ႔  နံ႕သာေရာင္ကုိ ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး

ဒီႏွစ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားအမ်ားစုအဖုိ႔ ၾကံ႕ခုိင္မႈ ရရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ အေရျပားေပၚတြင္ အနာေရာဂါ ကပ္လြယ္ျခင္း ၊ အေရျပား ထိခုိက္လြယ္ျခင္းနဲ႔ အာရုံေၾကာ အားနည္းမႈမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အလြန္အားနည္းေနသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ဒီတစ္နွစ္မွာ နံ႔သာေရာင္ ဝါညိဳေရာင္ ၊ သနပ္ခါးေရာင္တုိ႔ကုိ ေလွ်ာ႔ခ် အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြအတြက္ သည္တစ္ႏွစ္ဟာ ခြန္အားရွိမယ့္ကာလ တစ္ခုပါ။ အၿပိဳင္အဆုိင္က႑ေတြ မ်ားျပားစြာ ၾကံဳလာမွာျဖစ္သလုိ အနုိင္ယူနုိင္ဖုိ႔ ခြန္အားလည္း မိမိမွာ ပုိင္ဆုိင္ေနတတ္ေသာ အခ်ိန္ပါပဲ။

အိမ္ထဲမွာ ေခြၿပီး ဘာမွ အစြမ္းအစ မထုတ္ခ်င္သည့္ ၾကာသာပေတးတစ္ခ်ဳိ႕ေတြ ေတာင္ သည္တစ္ႏွစ္ေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ စြမ္းေဆာင္မႈေလးေတြ လုပ္ျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းဖန္လာပါလိမ့္မယ္။

လက္ေတြ႕က်က် သုံးသပ္ျခင္း ၊ တုိးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျခင္း ၊ ခြန္အားကုိ အက်ဳိးရွိမည့္ ဘဝ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ တြန္းတြန္း တုိက္တုိက္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျပဳသင့္သည့္ ကာလ တစ္ခုပါပဲ။

ဒီတစ္ႏွစ္အတြက္ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ မေကာင္းေသာ ကံအစိတ္အပုိင္းကုိ ျပပါဆုိရင္ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ေနရာထုိင္ခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ဆုိးက်ဳိး က်ေရာက္လာတတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာ ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားေတြအဖုိ႔ အိုးသစ္အိမ္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ၊ ေနရာသစ္ အေျခခ်ျခင္းမ်ဳိးေတြ မလုပ္တာ ပုိေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ေနရာအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည့္ ကာလပါ။

ဝန္ထမ္းမ်ားအဖုိ႔လည္း ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ား ၊ ေခါင္သီေသာ သုိ႔မဟုတ္ မသြားလုိေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ သြားေရာက္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းမ်ဳိးေတြ ဒီတစ္နွစ္မွာ အလြန္ ျဖစ္လြယ္လွပါတယ္။

ဒီတစ္ႏွစ္ ၾကာသာပေတးမ်ားစြာအတြက္

ေနရတာ မေပ်ာ္ဘူးကြာ, ေနရတာ ပ်င္းလုိက္တာ, ေနရတာ စိတ္ညစ္တယ္….စသည္ျဖင့္ အေနအအထုိင္ကံ အားနည္းျခင္းေတြ အလြယ္တကူ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး အႀကံေပးရရင္ ဒီတစ္ႏွစ္ေတာ့ သည္းခံသာေနၾကေပေတာ့ လုိ႔သာ ဆုိလုိက္ခ်င္ပါတယ္။

ေနရာထုိင္ခင္းကံ အရမး္ကုိ အဆုိးဘက္ ေရာက္ေနသူမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ နံ႕သာေရာင္ ၊ ဝါညိဳေရာင္ ၊ သနပ္ခါးေရာင္တုိ႔ကို ျဖစ္နုိင္သမွ် ေဝးေဝးေရွာင္ၿပီး ေနပါလုိ႔သာ အၾကံျပဳလုိက္ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

ကုိဖုန္း / သုေတသီ ေဝသာလီေမာင္ဖုန္း / ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
09 789 333 791, 09 318 17 287

ေဟာခန္းလိပ္စာ – တုိက္ 6 ၊ အခန္း 3 ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ျမကန္သာအိမ္ယာ၊ ျမကန္သာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ အနီးဆုံး မွတ္တုိင္ – ဆင္ေရတြင္းမွတ္တုိင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)