ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္အစီးအနင္းနဲ႔ ေဗဒင္အႀကံျပဳခ်က္

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္အစီးအနင္းနဲ႔ ေဗဒင္အႀကံျပဳခ်က္

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ အသြားမမွန္ ေနာက္ျပန္လွည့္ခ်ိန္ ၅ လေက်ာ္အတြင္းမွာ ဘယ္ရာသီခြင္ေတြအေပၚ အမ်ားဆုံး ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သလဲ၊ ဘယ္လိုေတြ ေနထိုင္သင့္သလဲဆိုတာကို ေဗဒင္ပညာရႈေထာင့္ကေန မွ်ေဝေပးပါမယ္။

နတ္ပကြၽန္းၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၁၂ ရာသီခြင္ေဗဒင္ေဟာကိန္း

နတ္ပကြၽန္းၿဂိဳဟ္နဲ႔ ၁၂ ရာသီခြင္ေဗဒင္ေဟာကိန္း

ဂရိဒ႑ာရီထဲက ပင္လယ္ဘုရင္ နတ္ပကြၽန္းၿဂိဳဟ္ဟာ ဇြန္ ၂၅ ကေန စၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔အထိ မိန္ရာသီခြင္ထဲမွာ အသြားမမွန္ဘဲ ေနာက္ျပန္လွည့္ေနပါတယ္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၁၊ ၾသဂုတ္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၁၊ ၾသဂုတ္လ)

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း(တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီနယူးအာယနျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္)

၂၀၂၁ မွာ ထီေပါက္ေငြဝင္ႏိုင္တဲ့ ရာသီခြင္မ်ား

၂၀၂၁ မွာ ထီေပါက္ေငြဝင္ႏိုင္တဲ့ ရာသီခြင္မ်ား

တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားဟာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာသီခြင္ေတြစာရင္းမွာ ပါဝင္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္ ၂၀၂၁ မွာ ထီေပါက္ကိန္း ၊ ေငြအစုလိုက္အပုံလိုက္ ဝင္ကိန္း ရွိေနတယ္လို႔ မွတ္ပါ။

ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္စီးၿဂိဳဟ္နင္းနဲ႔ ၁၂ ရာသီခြင္ကံဇာတာ

ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္စီးၿဂိဳဟ္နင္းနဲ႔ ၁၂ ရာသီခြင္ကံဇာတာ

ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ေနာက္ျပန္သြားခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့ ( ဇြန္ ၂၀ – ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ) အတြင္း ၁၂ ရာသီဖြားေတြေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၂၀၂၁ အလုပ္အကုိင္၊ စီးပြားေရး ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္း

၂၀၂၁ အလုပ္အကုိင္၊ စီးပြားေရး ရာသီခြင္ေဟာစာတမ္း

၂၀၂၁ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းစီးပြား၊ အသက္ေမြးမႈကံၾကမၼာ ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ ၁၂ ရာသီခြင္ေဗဒင္ရႈေထာင့္ကေန အေျဖရွာ ေဟာကိန္းထုတ္ေပးထားပါတယ္။

၁၂ ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၁  ေငြေၾကးကံဇာတာ

၁၂ ရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၁ ေငြေၾကးကံဇာတာ

ေငြေၾကးကံဇာတာဆိုရာမွာ ကိုယ့္အလုပ္ကေန ရရွိတဲ့ဝင္ေငြလစာ၊ အျမတ္အစြန္းတင္ မကဘဲ ထီ၊ ေလာင္းကစားစတဲ့ ကံစမ္းဉာဏ္စမ္း ေငြဝင္လမ္းေၾကာင္းေတြကိုလည္း ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

စေနၿဂိဳဟ္ ေဖာက္ျပန္ခ်ိန္မွာ ဂရုစုိက္ရမယ့္ ရာသီခြင္မ်ား

စေနၿဂိဳဟ္ ေဖာက္ျပန္ခ်ိန္မွာ ဂရုစုိက္ရမယ့္ ရာသီခြင္မ်ား

စေနၿဂိဳဟ္သြား ေဖာက္ျပန္ခ်ိန္မွာ စေနၿဂိဳဟ္က ေပးတဲ့ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးကို အမ်ားဆံုး ခံစားရမယ့္ ရာသီခြင္ (၄) ခု ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ….

ေဒါသအိုးကြဲ ရာသီခြင္မ်ားအေၾကာင္း

ေဒါသအိုးကြဲ ရာသီခြင္မ်ားအေၾကာင္း

စာဖတ္သူဟာ ေဖာ္ျပပါရာသီခြင္ေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနမယ္ဆိုရင္ အေျခအတင္ ျပႆနာေတြနဲ႔ ပဋိပကၡ အျငင္းပြားမႈေတြကို ႀကဳံလာတဲ့အခါ ကိုယ့္စိတ္ကို ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သတိထားႏိုင္ဖို႔ မွာခ်င္ပါတယ္။