၂၀၂၁ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၂၁ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အဂၤလိပ္လို ေမြးရက္ဂဏန္းအလုိက္ ၂၀၂၁ မွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္သလဲ၊ ကံေကာင္းမလား၊ ကံဆုိးဦးမလား ဆုိတာကို (၁) ကေန (၉) အထိ ဂဏန္းအားလံုးအတြက္ လုိတုိရွင္းေဟာကိန္းနဲ႔ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေငြေရးေၾကးေရး ဂဏန္းေဗဒင္

ေငြေရးေၾကးေရး ဂဏန္းေဗဒင္

ေမြးရက္၊ ေမြးလ၊ ေမြးႏွစ္ အားလုံး တစ္လုံးတည္း က်န္ေအာင္ ေပါင္း၍ ရေသာ ကံၾကမၼာဂဏန္းက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေငြေၾကး ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းႏွင့္ သုံးစြဲမႈ အေလ့အထတို႔ကို ေဖာ္ျပေလ့ ရွိသည္။

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၂၀)

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၂၀)

အဂၤလိပ္လို ေမြးဖြားတဲ့ရက္အလိုက္ ဒီလအတြက္ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္းကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေယဘုယ် ဆန္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အတြက္ အက်ဳိးရွိ ထိေရာက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အေလးထားမွတ္သားေပးပါခင္ဗ်ား… ။

သက္ေရာက္ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

သက္ေရာက္ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အေနာက္တိုင္းသခ်ၤာေဗဒဟု ေခၚဆိုေသာ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာရပ္အရ လက္ရွိ မိမိ အသက္ပိုင္းကံကို အလြယ္တကူ တြက္စစ္ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ နည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၂၀)

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၂၀)

(၄၊ ၁၃ ၊ ၂၂ ၊ ၃၁ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား) – ကံေကာင္းမယ့္လ ျဖစ္တယ္။ အရင္လေတြက အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသူဆုိရင္ ဒီလမွာ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပန္ရလိမ့္မယ္။

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၂၀)

ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း (ဇူလိုင္ ၊ ၂၀၂၀)

ဒီလထဲမွာ ကိုယ္မသိမကၽြမ္းတဲ့သူေတြဆီက ကူညီပံ့ပုိးမႈေတြကို ရရွိလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ သတင္းေကာင္း ၾကားရမယ္။ အဆင္ေျပလာမယ္။

ဂဏန္းေဗဒင္ျဖင့္ ထီေပါက္ကိန္း ရွာေဖြျခင္း

ဂဏန္းေဗဒင္ျဖင့္ ထီေပါက္ကိန္း ရွာေဖြျခင္း

ျမန္မာ့ေဗဒင္လိုပဲ အေနာက္တိုင္းက ဂဏန္းေဗဒင္မွာလည္း ထီေပါက္ကိန္း ခန႔္မွန္းနည္းနဲ႔ ထီဂဏန္း ေ႐ြးခ်ယ္နည္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီနည္းေတြထဲက လက္ေတြ႕ အသုံးက်ၿပီး တြက္ခ်က္ရလည္း လြယ္ကူတဲ့ ဂဏန္းေဗဒင္နည္းတစ္ခုကို မွ်ေဝ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဂဏန္းေဗဒင္နဲ႔ ဖူးစာရွင္

ဂဏန္းေဗဒင္နဲ႔ ဖူးစာရွင္

ဒီနည္းစနစ္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တြက္ခ်က္ ၾကည့္ႏိုင္သလို ကိုယ့္ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္က ဘယ္လို လူစားမ်ိဳးလဲ၊ သူနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပပ့ါမလား ဆိုတာေတြကိုလည္း အေျဖရွာႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၂၀ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

၂၀၂၀ ဂဏန္းေဗဒင္ေဟာကိန္း

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ျဖစ္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ဆံုစည္းရျခင္း၊ ခရီးေ၀း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးစဥ္မ်ားသြားလာရျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။